Bert Hellinger féle családállítás, Hellinger terápia

Mi az a családállítás?

Családállítás lényege

A családállítás célja, hogy az egyén a sorsában felismerje a lehetőségeit, felszabadítsa magát és teljesebbé tegye az életét. Hellinger tőlünk az ősök felé irányulóan közelíti meg a kényszersorsot. Megfigyelése szerint mi magunk vállaljuk fel odatartozásunkból fakadó tudattalan szeretetünkkel. Mintegy hűtlennek éreznénk magunkat, ha nem vállalnánk fel a nehéz sorsot. A népünkhöz, a klánunkhoz, a családunkhoz, a szüleinkhez való tartozás tudattalan szeretete kényszerít önsorsrontó cselekedetekre. Az a mágikus gyermeki képzet is segít ebben, hogy ezzel segítünk nekik. Ennek a bennünk lévő tudattalan szeretetnek a felismerése és tudatosítása transzformája át a kényszert választási lehetőséggé.

A családállítás lényege a családi lélekben uralkodó törvények felismerése és elismerése. Hellinger megfigyelései szerint a közös családi lélekben törvények uralkodnak, melyek ha megsérülnek, generációkon keresztül hatnak a család tagjaira. A „szeretet rendjeinek” nevezte el ezeket a törvényeket.

Az odatartozás rendje

Hellinger szerint a legmélyebb boldogság az odatartozás érzése, a legnagyobb félelem pedig a kirekesztéstől való rettegés, hogy elhagynak minket. Gyermekkorunktól kezdve egész életünk során ezt az odatartozást keressük, és féltve őrizzük. A családfelállítás első törvénye szerint a rendszer minden tagjának egyenlő joga van, hogy a többiek odatartozónak ismerjék el. Ez a jog sérül, ha valakit ténylegesen kitagadnak, amikor a család morális értékeivel ellenkező cselekedetet követett el.

Előfordul, hogy azért próbálnak meg elfelejteni valakit, mert nagyon fájdalmas az emléke. Kiszorítani egy korán meghalt kisgyerek emlékét, akit igyekeznek kitörölni a családi köztudatból. A gyermek energetikai lenyomata azonban ott van a mezőben. Különös jelenség az elveszett ikerpár esete is. Vizsgálatok szerint átlagosan minden 8-10. terhesség ikerterhességnek indul, ám az egyik egy pontnál nem fejlődik tovább. Nyomtalanul felszívódik, vagy csomóként marad a placentában, vagy a megszületett gyermekben egy ciszta tartalmazza az elveszett ikertestvér szöveteit. Még ha nem is tudnak az elveszett ikerről, a megszületett párja lelkében ott van a lenyomata. Így akár egy életen át tudattalanul keresheti őt.

A hely rendje

A rendszerben minden egyes tagnak megvan a maga helye. Csak akkor megfelelő a kirakott kép, ha mindegyik darabkája fent van a táblán, és a saját helyét foglalja el. Az ember a szülei kapja az életet, ezért számára a szülő mindig a Nagy, ő maga pedig a Kicsi. Amennyiben a gyerek a szülővel egy szinten lévőnek éli meg magát, akkor virtuálisan egy fokkal feljebb ugrik a saját helyénél. Ilyenkor aktívan beleavatkozik a szülők párkapcsolatába, állást foglal és tanácsot ad. Ezért nem tudja a saját életét élni, hiányozni fog neki a gyereklét élménye, amit majd a párkapcsolataiban próbál meg pótolni.

Az azonos generációs szinten tartózkodók között is meghatározható a rend. Valaki lehet egy rendszerben első, második, aszerint, hogy hányadikként érkezett a családba. Van első, második, sokadik gyerek, és van első, második, sokadik fontos kapcsolat egy felnőtt életében. Ha elveszik valakitől az őt megillető helyet, akkor azt a rendszer kompenzálja, vagyis valaki (valakik) kárára pótlólagos egyensúlyt teremt.

A kiegyenlítődés rendje

Bert Hellinger meglátása szerint a családban tudattalan csoport-lelkiismeret működik. Ha a tagok közül valakivel rossz történik, akkor másvalaki elkezd ugyanúgy élni, mintha a rossz dolog vele történt volna meg. Ebben a másvalakiben tehát olyan érzések, érzelmek keletkeznek, mintha őt érte volna az a sorscsapás. Úgy él, mintha azt mondta volna a lelkében:

 • „Kedves szülőm, nagyszülőm, rokonom, inkább én viszem helyetted a nehéz sorsot, mint Te.”
 • „Ha menned kellett, akkor követlek – a betegségbe, a rossz sorsba, a halálba.”
 • „Majd én átélem helyetted a nehéz érzelmeidet”
 • „Ha Te nem lehettél boldog, akkor én se leszek az.”
 • „Ha kitagadtak, majd én képvisellek.”
 • „Majd én vezekelek helyetted.”
 • „Te csak maradj, majd én megyek…”

Ha ezek ismeretében vizsgáljuk, miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, gyakran derül ki, hogy megsérült a három törvény valamelyike. A rendszerben beindultak a kiegyenlítő, jóvá tevő mozgások. Működésbe lépett a rendszer-lelkiismeret, és pl. egy gyerek elkezd minden érthető ok nélkül rosszul élni, vagy valamilyen testi-lelki tünetet mutatni.

Ilyenkor az okok nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések. Amíg a fenti rejtett, tudattalan átvállalás, fogadalom a napvilágra nem kerül és fel nem oldódik. Ebben segíthet a hellinger családállítás.

Az életünk ára

Minden ember számára a szülei és a családja jelenti az élete szempontjából a legfontosabb köteléket. Mégis az a szó, hogy „családom” sokak számára jelent fájdalmat, haragot, hiányérzetet. Van, hogy egy sorsátvállalás áll az útjában annak, hogy valaki a család részének érezhesse magát. A szülők sorsátvállalásai nem engedik, hogy ideális környezetet biztosítsanak a gyereküknek, aki így sok hiány és fájdalom árán tud felnőni. Valami mindig hiányozni fog, mégpedig valami nagy és lényeges.

Ám ha látja, hogyan alakítja minden ember életét a Sors nevű hatalom, az övét ugyanúgy, mint a szüleiét. Hogyan működnek az élet, a szeretet, a rend törvényei mindannyiunk életében, akkor megérti, hogy mindent megkapott tőlük, amit adni tudtak. Amit pedig nem tudtak megadni, ami fájt, hiányzott, az az élete ára.

Talán sikerül a szívével is megértenie, hogy a gyökereiből kapja meg mindazt, ami az élethez kell. Testének anyaga, lelkének energiái szülein, nagyszülein, dédszülein és azok szülein keresztül érkeztek el hozzá. És ha tudattalan gyereki szeretetből nem gondolja, hogy más sorsát és érzelmeit kell cipelnie, akkor leteheti az átvett sorsot. Kezébe veheti a saját életét, és csinálhat belőle valami nagyon jót, hogy családtagjai lássák, érdemes volt azt továbbadni neki. A legnagyobb ajándékot, amit ember csak embernek adhat: az életet.

A mező

A családállítás egy sajátos “energiamezőben” történik. Ez a mező pontosan nem mérhető és nem meghatározható, ám megtapasztalható. Mondhatjuk úgy, hogy azt a közös családi lélek, az élet létrejötte és fennmaradása szempontjából kialakult közösségek kohéziós ereje formálja. Ez a mező hordozza, továbbítja az információkat úgy, mintha emlékezne. Hellinger egy időben okos mezőnek nevezte. Ezt okozati mezőnek is nevezzük, mivel a forma- és viselkedésminták előképeiként szolgálnak.

A családállítás képviselők segítségével jeleníti meg a család erőterét  addig a határig, amíg azt érzékelni képes. A családfelállításnál általában négy-öt generáció erőtere jelenik meg.

Amikor az egyén cselekvés előtt áll, a mező emlékezik és megismételhet egy korábbi cselekvést. Ezért fordulhat elő, hogy egy családban ugyanazok a sorsok ismétlődnek. A családi mező emlékezete ugyanazokat a mozgásokat hívja elő. Hellinger megfigyelte, hogy ha ezt a mezőt kívülről egy új szellemi behatás éri, akkor ez az ismétlődés megáll. Ezt követően az egyén képes lesz egy új életszakaszt kezdeni.

Fent és lent

Hellinger féle családállítás azt az életlátást hozza felszínre, amely ősidők óta, időtlenül rejtve él bennünk. A kettősség, a polaritás világában ez emlékeztet arra, hogy milyen lehet az Egységből szemlélni a kettősséget. Azokat, amik a polaritás síkján soha nem egyesülnek, mégis egyek. Összetartoznak. Ezek a lélek, a szellem mozgásai.

A családállítás élményében ez a mélység tárulkozik fel. Igent tudjunk mondani, mindenekelőtt arra, ami van, elfogadjuk olyannak amilyen, ítélkezés nélkül. Egyszerűen csak igent mondunk. Mindenre ránézünk, ami jó, vagy ami rossz. Mindenre rá tudunk nézni. És ebben a pillanatban elkezdünk kiteljesedni.

Családállítás menete

A hellinger terápia általában csoportos formában történik, de egyéni családállítás is lehetséges. A családállítás menete úgy kezdődik, hogy a kliens két-három mondatban elmondja témáját. A csoportból családtagok helyett megszemélyesítőket választ. Kezeit a képviselők vállára téve elhelyezi őket úgy térben, ahogy ott, az adott pillanatban érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása, mintegy ráérezvén az egyén és a hozzátartozó sorsok, események energiájára, kötődéseire. Gyakran a csoportból egy-egy tag magától belép a mezőbe, mintegy behívja őt a mező.

A mozgásban előbb utóbb megjelenítődik a sérült pont, a kitagadott, elfelejtett, megítélt odatartozó. Ezt követi a tudattalan szeretetből fakadó terhes kötődések feloldása, és tudatos szeretetté alakítása. Az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel visszaadja annak, akihez az tartozik. Ezáltal a gondolkodásmódja ítéletmentessé válik, és elkezdheti a saját életét.

Bert Hellinger három szakaszt különböztet meg:

 • Klasszikus családállítás szakasza: A terapeuta valamivel többet beszél. Megkérdezi a képviselőket, hogyan érzik magukat a helyükön, s a kapott válaszok alapján módosításokat végez. Megváltoztatja némelyikük helyzetét vagy helyét, illetve újabb személyeket állít be. Egészen addig, amíg mezőben nyugalom áll be, amíg a kliens tekintetén megjelenik a felismerés.
 • Lélek mozgását követő hellinger féle családállítás: A képviselők addig módosítgatják a helyzetüket, illetve a helyüket, amíg a felállásban jól nem érzik magukat. Ezért szinte nincs is szükség a külső irányításra. Elég, ha a terapeuta és a kliens összhangba kerül ezekkel a mozgásokkal és hagyja magát vezetni általuk. A megfelelő pillanatban mindig megszületnek a kimondható szavak, mondatok.
 • Szellem mozgását követő hellinger családállítás: A lélek mozgását követőtől annyival több, hogy nagyobb mélységeket, nagyobb sorsközösségeket, archetipusokat enged feltárulkozni. Például a család egy nehézsorsú nőtagján keresztül kapcsolódik a nők sorsközösségéhez, a női minőséghez. Ugyanez egy férfin keresztül a férfi sorsközösséghez, a férfi minőséghez. A tudatos énünk tudattalan hátterének végtelenül gazdag képvilágát engedi látni, érzékelni.

A háromféle családállítás szabadon összemosódhat, akár követheti is egymást. Mindhárom esetben fontos Hellingernek az a felismerése, hogy a családállító és a kliens együtt figyelik a mezőt. A jó családállító terapeuta azonos szinten marad páciensével, nem kerekedik fölé, mint a hagyományos értelemben vett terápiákban szokásos. Azonos szintről figyelik a kliens tudattalanjából kivetülő családi energiamezőt, amelyben mélyen benne van a megoldás.

Bert Hellinger féle családállítás

Hellinger terápia

Bert Hellinger terápia
Bert Hellinger terápia

Bert Hellinger rendkívül karizmatikus, intuitív pszichológus és teológus. Az ő munkássága által teljesedett ki és terjedt el a családfelállítás és szervezetállítás módszere.

A Hellinger terápia alkalmazási lehetőségei igen sokoldalúak:

 • pszichoszomatikus gyógykezelésben
 • pedagógiában
 • nevelési tanácsadásban
 • lelki tanácsadásban
 • szervezeti tanácsadásban

A rendszerek törvényszerűségei ugyanis hasonlóak. A sorrendiséget, a Nagy és Kicsi viszonyát, a kiegyenlítődést minden rendszer tartalmazza sérüléseivel és megoldásaival együtt. Ettől rendszerszerű ez a módszer.

Hellinger családállítás lényege

A Hellinger családállítás lényege, hogy a kérdező résztvevőben meglévő rendszert személyek (ún. reprezentánsok) térbeli elhelyezésével szimuláljuk. Az ilyen formán elhelyezett, felállított személyek testi érzetei, a helyzetükben feltörő gondolatai egyrészt betekintést engednek a rendszer dinamikájába. A helyzetük változtatásával és bizonyos rituálék megtételével a rendszerfejlődés lehetőségei is feltárulnak. A kérdező a kliens, a családállítást végző a terapeuta. A felállítandó rendszer lehet szervezeti rendszer: munkahelyi, politikai, ideológiai, társadalmi stb. Ezeknél beszélünk szervezetállításról, és lehet családi rendszer: eredeti család; ősök, jelenlegi család, ezeknél beszélünk családfelállításról.

A családfelállítás lényege, hogy segítségével az eddig nem ismert, tudattalan mechanizmusainkat tudatossá téve új életminőségre teszünk szert. Hellinger a szabadságot, a választott sorsot állítják szembe a kényszersors rabságával. Munkásságuk célja, hogy az egyén a sorsában felismerje a lehetőségeit, felszabadítsa saját magát és teljesebbé tegye az életét.